Proiecte şi investiţii

Proiecte de viitor

1. Programul operaţional sectorial-mediu, axa IV sesiunea 4, privind construcţia unui Centru Internaţional de Vizitare a ParculuiNaţional Munţii Rodnei în valooare de 3,3 milioane de EURO.

2. Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Rodna-Maieru pentru reabilitarea iluminatului public, terminarea asfaltării drumurilor comunale, restaurarea şi dotarea Căminului Cultural - aproximativ 3 milioane de EURO.

3. Asocierea într-un GAL alături de alte 11 primării, societăţi comerciale şi ONG-uri, prin obţinerea a 85 de puncte, pentru continuarea dezvoltării localităţii.