Anunturi proceduri

Ultimele Anunturi proceduri

 • Rezultatul selectiei de alegere partener 4.1 POCU-24.05.2017

  Rezultatul selectiei de alegere partener  4.1 POCU  - Partener 1 - Fundatia Caritabila Sfantul Daniel Turda si Partener 2 - Şcoala Gimnaziala Florian Porcius” Rodna

 • Invitatie de participare
 • Proceduri de selectie Rodna-
 • ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI-04.05.2017

  In cadrul Axei de prioritate 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1a), Cererea de Propuneri de Proiecte nr.138/2017, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Lista de documente pentru Anunturi proceduri

 • Rezultatul selectiei de alegere partener 4.1 POCU-24.05.2017

  Rezultatul selectiei de alegere partener  4.1 POCU  - Partener 1 - Fundatia Caritabila Sfantul Daniel Turda si Partener 2 - Şcoala Gimnaziala Florian Porcius” Rodna

 • Invitatie de participare
 • Proceduri de selectie Rodna-
 • ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI-04.05.2017

  In cadrul Axei de prioritate 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1a), Cererea de Propuneri de Proiecte nr.138/2017, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.